Fortress

Twierdza mediacji

Twierdza mediacji jako miejsce rozstrzygania sporów

Tworzymy duet mediatorów dla przeprowadzenia zwaśnionych stron przez najtrudniejszy konflikt. Naszym celem jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu. Twierdza mediacji to alternatywa dla długiego i kosztownego przewodu sądowego.
W ramach mediacji pozasądowych (umownych) obejmujemy swoim działaniem wszystkie kategorie sporów cywilnych i gospodarczych.

Poznaj nas.

Marzena Hinc Sawicka

Prezes Fortress

Razem tworzymy twierdzę mediacji.

Wiemy, że tylko wspólnie wypracowane rozwiązania będą w pełni dostrojone do Twoich konkretnych potrzeb i sytuacji.

Dlaczego mediacja?

Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody sądowej.​

Na zgodny wniosek stron ugoda zostaje pokierowana do właściwego sądu, który wydaje postanowienie o jej zatwierdzeniu lub nadaniu klauzuli wykonalności. Zatem mediacja prowadzona przez niezależnego eksperta (mediatora) to procedura zdecydowanie mniej stresogenna i przyjaźniejsza w rozwiązaniu konfliktu. Nie wymaga powoływania pełnomocnika prawnego co znacznie obniża koszty rozstrzygnięcia sporu.

Napisz do nas lub zadzwoń

Marzena Hinc - Sawicka

Przemysław Marek Hahn