Marzena Hinc – Sawicka

TELEFON

+ 48 693 633 069

E-MAIL

marzena@skutecznynegocjator.pl

Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia mediacji z zakresu spraw rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, oraz oświatowych i z nieletnimi. Współpracuje z Sądami realizując zlecenia mediacji sądowych. Zgromadziła również wiele certyfikatów potwierdzających kwalifikacje negocjacyjne, w tym m.in. szkolenie pn. „Kluczowe umiejętności negocjacyjne”, certyfikat branżowy pn. „Emocje w negocjacjach” oraz prestiżowy Certyfikat Franklin University.
Specjalizuje się w sprawach społecznych, z uwagi na kompetencje psychologiczne. Uczestniczyła w warsztatach z zakresu treningu interpersonalnego. Charakterystyka kompetencji: przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowości przekładające się na umiejętność szacunku do odmienności, szukania kompromisu, zrozumienia dla różnorodności postaw, motywacji, emocji.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z logopedii szkolnej (Studium Logopedyczne Zakładu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego), oligofrenopedagogiki (Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna), edukacji do życia w rodzinie (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), zarządzania oświatą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz edukacji i wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Aktualnie jest słuchaczem Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.