ZAKRES SPRAW

Mediacje w obszarze konfliktów powstałych w toku realizacji inwestycji budowlanych​ oraz mediacje w nieruchomościach

Przykłady mediacji:

  • spory przy realizacji umów deweloperskich
  • spory przy realizacji umów cywilnoprawnych typu najem, dzierżawa, etc. 
  • spory graniczne (immisje, naruszenie posiadania)
  • spory o służebność (ustanowienie służebności, wykonywanie, modyfikacja, znoszenie)
  • spory o podział nieruchomości wspólnej
  • spory o zniesienie współwłasności (sposób podziału, spłaty)
  • spory o nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej
  • spory w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

szybsze i tańsze zakończenie sporu

WYEGZEKWOWANIE ROSZCZEŃ

dobrowolne uzgodnienia gwarantują wykonalność ugody; podczas gdy wyrok sądowy nie zawsze oznacza skuteczne wyegzekwowanie roszczeń

WIZERUNEK

zachowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku oraz ewentualną dalszą współpracę stron w przyszłości

PRYWATNOŚĆ

gwarantuje poufność poprzez zachowanie tajemnicy handlowej