ZAKRES SPRAW

Mediacje w sporach konsumenckich

Spór konsumencki to taki, który wynika z naruszenia umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Gdy sprzedawca, usługodawca lub gwarant odmawia uznania reklamacji konsumenta, który jest pewny swojej racji mamy do czynienia ze sporem konsumenckim. Jeśli zostały naruszone Twoje prawa w zakresie gwarancji, rękojmi, niewywiązania się z umowy ze sprzedającym możesz przystąpić do mediacji.
Spory konsumenckie dotyczą m.in:
 • realizacji umów sprzedaży
 • wad technicznych i prawnych wyrobów i usług
 • jakości i terminowości dostaw
 • obsługi gwarancyjnej i rękojmi
 • UMOŻLIWIA KRATYWNE ROZWIĄZANIE SPORU

  pozwala wypracować satysfakcjonujące uczestników rozwiązanie

  BUDUJE DOBRE RELACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

  pozwala kontynuować współpracę

  Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
  ZAPEWNIA DYSKRECJĘ I POUFNOŚĆ