ZAKRES SPRAW

Mediacje w sprawach administracyjnych​​

Jeśli w Twojej sprawie organ administracyjny wydał decyzję, która jest dla Ciebie niekorzystna możesz próbować mediacji. Istota mediacji w postępowaniu administracyjnym polega na ugodowym rozwiązaniu sporu przez wzajemne ustępstwa stron na gruncie istniejących przepisów prawa. Ma to służyć wypracowaniu takiego rozstrzygnięcia, które obie strony postępowania zaakceptują. Mediacja w postępowaniu administracyjnym ma na celu wyjaśnienie i rozważenie stanu faktycznego sprawy przy obowiązujących normach prawnych, a następnie dokonanie takich ustaleń, które doprowadzą do wydania decyzji administracyjnej lub zawarcia ugody najbardziej przyjaznej dla petenta. 
Jeśli masz wątpliwości czy Twoja sprawa administracyjna nadaje się do mediacji, skontaktuj się z nami.

Przykłady spraw administracyjnych:

  • spory z wszelkimi instytucjami publicznymi wydającymi decyzje administracyjne takimi jak: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy nadzoru budowlanego, urzędy skarbowe etc.
  • mediacje z instytucjami bankowymi lub parabankowymi (w tym sprawy związane z zaległościami w regulowaniu płatności kredytowych) 
  • mediacje z dostawcami mediów, m.in. przedsiębiorstwami energetycznymi, gazowymi,  wodociągowymi, teleinformatycznymi etc.