ZAKRES SPRAW

Mediacje w sprawach cywilnych

Mediacja może być prowadzona we wszytkich sporach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody tj. sprawach, w których wynik postępowania zależny jest od woli stron.

Przykłady spraw:

  • spory o zapłatę
  • spory o dział spadku
  • spory o podział majątku wspólnego
  • spory w dochodzeniu należności ze stosunku pracy
  • spory pracownicze i z zakresu prawa pracy
  • spory o zadośćuczynienie, roszczenia odszkodowawcze
  • spory ubezpieczeniowe (wypłata ubezpieczenia)
  • spory o naruszenie dóbr osobistych
  • spory o niewywiązanie się z umowy cywilnoprawnej
  • spory pomiędzy osobą fizyczną a instytucją, organizacją czy innym podmiotem prawnym
CZAS

szybsze i tańsze zakończenie sporu

PRYWATNOŚĆ

gwarantuje poufność i dyskrecję

KOSZTY

relatywnie nieduże koszty w porównaniu z procedurą sądową

ATMOSFERA

brak formalizmu, spotkania na neutralnym gruncie

KREATYWNOŚĆ

nieszablnowość rozwiązań, co nie jest możliwe przy rozstrzygnięciach sądowych