ZAKRES SPRAW

Mediacje w sprawach gospodarczych

Dotyczą wszelkich spornych kwestii zaistniałych na gruncie podmiotów gospodarczych, w tym głównie w aspekcie dochodzenia roszczeń.

Przykłady spraw:

  • spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów
  • spory o zapłatę z tytułu wykonywanych umów
  • spory dotyczące zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów
  • spory o ustalenie odszkodowań
  • spory o ustalenie roszczeń wspólników i akcjonariuszy
  • spory w sprawach budowlanych (patrz: oddzielny kafel)
  • spory związane z fuzjami, przejęciami lub sprzedażą przedsiębiorstwa
  • spory w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych
  • spory powstałe wewnątrz kadry zarządzającej
CZAS

szybsze i tańsze zakończenie sporu

PEWNOŚĆ

dobrowolne uzgodnienia gwarantują wykonalność ugody; podczas gdy wyrok sądowy nie zawsze oznacza skuteczne wyegzekwowanie roszczeń

WIZERUNEK

pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku oraz ewentualną dalszą współpracę stron w przyszłości

PRYWATNOŚĆ

gwarantuje poufność poprzez zachowanie tajemnicy handlowej