ZAKRES SPRAW

Mediacje w sprawach oświatowych​​

Dotyczą sporów zaistniałych na gruncie szeroko rozumianej przestrzeni edukacyjnej w zakresie takich zagadnień, w których wynik postępowania zależny jest od woli stron.

Przykłady konfliktów:
 • uczeń vs uczeń
 • uczeń vs nauczyciel
 • nauczyciel vs dyrektor
 • nauczyciel vs nauczyciel
 • rodzic vs nauczyciel
 • rodzic vs uczeń
 • klasa vs klasa
 • klasa vs nauczyciel
 • KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEJ ATMOSFERY

  zapewnienie harmonijnych relacji w społeczności lokalnej

  NIWELOWANIE NAPIĘĆ SPOŁECZNYCH

  łamanie barier komunikacyjnych

  POPRAWA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY