ZAKRES SPRAW

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja na gruncie prawa rodzinnego może dotyczyć następujących kwestii:

  • rozstrzygnięć w istotnych sprawach rodzinnych
  • tworzenia tzw. „planu rozwodu” jako sposobu na najmniej dotkliwe rozstanie; ugoda w tym zakresie pozwala na maksymalne uproszczenie procedury sądowej pozwalając na szybkie uzyskanie wyroku rozwodowego bez omawiania trudnych aspektów życia osobistego na sali sądowej; skraca to czas, oszczędza koszty, minimalizuje straty emocjonalne, co jest szczególnie ważne w przypadku gdy są dzieci
  • tworzenia ze stronami tzw. „planów rodzicielskich” pozwalających regulować wszelkie sprawy związane z opieką i wychowaniem dzieci po rozwodzie
  • ustalenia sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów etc.
  • osiągnięcia porozumienia w sprawach szeroko rozumianego obowiązku alimentacyjnego
  • spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację
  • uregulowania opieki nad osobą starszą lub chorą
  • korzystania ze wspólnej powierzchni mieszkaniowej
  • niwelowania konfliktów między rodzicami biologicznymi a rodziną zastępczą
  • wspólnego prowadzenia rodzinnego przedsiębiorstwa
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

szybsze i tańsze zakończenie sporu

MNIEJSZE KOSZTY

relatywnie nieduże koszty w porównaniu z procedurą sądową

MNIEJSZY STRES

pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie

RÓWNOWAGA STANOWISK

koncentruje się na zaspokojeniu intersów każdej ze stron

SZEROKI HORYZONT

umożliwia spojrzenie na konflikt z różnych perspektyw

PEWNIEJSZA PRZYSZŁOŚĆ

ugoda buduje dobre relacje na przyszłość