ZAKRES SPRAW

Negocjacje​

Przykłady obszarów, w których dochodzi do procesu negocjacji:

  • przestrzeń biznesowa
  • transakcje handlowe
  • obrót nieruchomościami

OPTYMALIZACJA INTERESÓW

skoncentrowanie się na interesach każdej ze stron