Przemysław Marek Hahn

TELEFON

+ 48 884 884 967

E-MAIL

przemyslaw@skutecznynegocjator.pl

Wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia mediacji z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych oraz certyfikaty potwierdzające kwalifikacje negocjacyjne w tym m. in. „Facylitator biznesowy. Mediator Biznesowy”.

Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jest ekspertem w sprawach związanych z szeroko rozumianym rynkiem obrotu nieruchomościami oraz zarządzaniem nieruchomościami. Jego kwalifikacje potwierdzają posiadane licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. 

W swojej ponad 25 letniej karierze zawodowej obejmował stanowiska menadżerskie, pełnił funkcję m.in. zastępcy prezesa ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw, dyrektora ds. finansów i rachunkowości oraz inspektora w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Charakterystyka kompetencji: przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowości przekładające się na umiejętność strategicznego planowania, organizowania, podejmowania decyzji, optymalizacji działań.

 

Ukończył studia na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Zarządzanie i Marketing.  Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbył też studia na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów uzyskując kwalifikacje zawodowe z  zakresu rachunkowości i finansów.