ZAKRES SPRAW

Zalety mediacji

procedura mediacyjna zapewnia skrócenie czasu trwania konfliktu

znacznie zmniejsza koszty, które wiązałyby się z postępowaniem sądowym

pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie

umożliwia spojrzenie na konflikt z różnych perspektyw

zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach

zapewnia równorzędną pozycję wszystkim stronom konfliktu

gwarantuje skoncentrowanie się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron

strony współdecydują o kształcie porozumienia

współtworzenie ugody mediacyjnej sprzyja trwalszemu rozwiązaniu konfliktu

treść porozumienia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań

ugoda mediacyjna buduje dobre relacje na przyszłość

daje szansę na rozwiązanie sporu akceptowalnego dla wszystkich stron